Osobný prístup

Úspora času

Sme pre vás rokov

Európska kvalita

Správna voľba

Získanie záruky
 

Pracovná a personálna agentúra Banská Bystrica

Personálna agentúra Banská Bystrica

V tomto článku budeme definovať pojmy, technológie a zvažovať celý postup hľadania zamestnancov, ktorým sa zaoberajú HR-manageri v pracovných a personálnych agentúrach Banskej Bystrici. Hovoriť budeme o celom postupe od novej ponuky prace až po prispôsobenie nových zamestnancov.

Jednou z dôležitých úloh systému HR oddelenia je vyber. V mnohých spoločnostiach tento proces sa periodicky volá "oheň" a vznik novej pracovnej ponuky predvoláva ľahkú "paniku". A napriek tomu porozprávame o výhodách hľadania pracovníkov cez pracovne agentúry v Banskej Bystrici, o zložení a hodnote ich služieb, budeme sa snažiť pri práci s agentúrou pochopiť možné slabé stránky. Chceme veriť, že tie komplexne znalosti, ktoré sme položili v tomto článku pomôžu vám lepšie pochopiť cely systém hľadania nových zamestnancov.

Pojmy a termíny

Predtým, než písať o existujúcich technológiách výberu pracovníkov, pripomeňme si, čo to presne znamená.

Vyber pracovníkov je systémom cielených činov, ktoré majú prilákať kandidátov s kvalitami potrebnými na dosiahnutie cieľov organizácie. Ak si chceme uľahčiť definíciu pojmu „vyber pracovnikov“ povieme, že vyber pracovníkov je vyhľadávanie, vyhodnotenie a prijímanie ľudí, ktorí sú ochotní a schopní pracovať so správnymi kompetenciami a ktorí zdieľajú hodnoty spoločnosti.

Kvalitatívny výber ma zvýšiť zisk spoločnosti, zvýšiť produktivitu zamestnancov a umožňuje sa spoločnosti rozvíjať.

Neprofesionálny a nekvalitný vyber pracovníkov vlečie za sebou nesplnenie pracovných úloh, zmeškanie termínov a zlyhanie v podnikových procesoch spoločnosti. Nakoniec, budete musieť znova míňať peniaze na hľadanie nových ľudí. Systémové chyby v procese výberu môžu výrazne zvýšiť náklady každej spoločnosti.

Výber kandidátov na voľne pracovne miesta s pomocou pracovných a personálnych agentúr v Banskej Bystrici sa uskutočňuje v súlade s nevyhnutnými zohľadňujúcimi životopisnými charakteristikami (pohlavie, vek, vzdelanie) a taktiež s požiadavkami spoločnosti, ktorá sa obrátila za pomocou ku agentúre.

Technológie výberu pracovníkov

Recruting je spôsob výberu pracovníkov bežných profesii. V podstate sa jedná o odborníkov, ktoré sú obyčajný umelci, predavači, sekretárky a t.d.. Metóda spočíva v príprave pracovnej ponuky a umiestnenie tejto ponuky na stránkach, kde potenciálne uchádzači budú mať možnosť prejaviť záujem o ponúkanú pracú. Obyčajné sú to webové stránky pracovných a personálnych agentúr v Banskej Bystrici, rovnako ako aj stránky, ktoré sa špecializujú na všeobecnú inzerciu a taktiež hľadanie zamestnania. Dôraz v prípade recrutingu je určený pre profesionálov, ktorí sú v procese hľadania zamestnania.

Rozšírené hľadanie alebo hromadný vyber je výber špičkových a stredných riadiacich pracovníkov, napríklad, vedúci oddelenia, riaditelia, odborníci vzácnych a unikátnych profesií. Na rozdiel od recrutingu rozšírené hľadanie predpokladá aktívne vyhľadávanie potenciálnych kandidátov. Hromadný vyber je najúčinnejšej technikou, ktorá sa používa pracovnými a personálnymi agentúrami v Banskej Bystrici.

Headhunting je lákadlo konkrétneho odborníka, ako pravidlo sú to "hviezdy", ktorých pracovnici pracovných a personálnych agentúr sa snažia pretiahnuť z jedného podniku do druhého.

Screening je rýchly výber kandidátov len z formálnych dôvodov. Motivácia, osobnosť a iné psychologické charakteristiky kandidátov pre skríning nie sú preskúmané. Priemerná doba skríningu sa pohybuje od 1 do 10 dní. Táto metóda sa zvyčajne vykonáva pracovnými a personálnymi agentúrami osobne pre pomocný personál.

Screening je:

 1. Analýza žiadosti, aktuálnej pozície na trhu a pomery požiadaviek ku kandidátovi a ponúkaných pracovných podmienok
 2. Priame vyhľadávanie a primárny výber kandidátov. Analýza životopisov prevedením telefonických rozhovorov
 3. Poskytovanie zákazníkovi (spoločnosti alebo internému zákazníkovi) relevantne životopisy, ktoré prešli primárny vyber

Proces prijímania

V procese výberu kandidátov cez pracovne a personálne agentúry v Banskej Bystrici je možne rozlíšiť nasledujúce fázy:

 1. Definícia personálnych potrieb spoločnosti, otvorenie príslušných voľných pracovných miest. Ak je hľadanie zapojene do pracovnej a personálnej agentúry prvou úlohou pre zákazníčku spoločnosť je vyplňovanie žiadostí pre výber pracovníkov a schvaľovanie všeobecných podmienok. Podpisovanie vzájomných zmlúv
 2. Analýza životopisov. Výber žiadateľov zodpovedajúcich podmienkam pracovnej ponuky
 3. Predbežný telefonický rozhovor. V tejto fáze sa dá dozvedieť viac o vzdelaní, pracovných skúsenostiach uchádzača, vykonať prvotne prezentácii na komunikačné zručnosti. Vybraní kandidáti budú pozvaní na osobný pohovor
 4. Osobný pohovor so žiadateľom. Rozhovor je zameraný na posúdenie kľúčových kompetencii ukázaných v životopise
 5. Testovanie (psychologické alebo profesionálne) na určenie úrovni odborných znalostí, zručností a osobnostných charakteristík
 6. Kontrola odporúčaní. Často takéto testovania môžu pomôcť zistiť dôležité informácie o žiadateľovi, aby sa zabránili možnej oblasti riziká a potenciálne problémy
 7. Preukázanie zákazníkovi podrobne životopisy uchádzačov, ktoré prešli predchádzajúce etapy výberu
 8. Osobne stretnutia zákazníkov s vybranými žiadateľmi
 9. Analýza výsledkov. Ak je to nutné, nasleduje druhé kolo
 10. Rozhodovanie o "uzavretí" voľného pracovného miesta. To znamená, že už je rozhodnutie v prospech jedného kandidáta
 11. Koordinácia s žiadajúcim: navrhovanie dátumu nástupu do práce, príprava, vyjednávanie a uzatváranie pracovnej zmluvy
 12. Prispôsobenie a podpora nového zamestnanca v priebehu skúšobnej doby. V prípade potreby zavedenie záručnej náhrady. Áno, záruka náhradného kandidáta! Profesionálne personálne a personálne agentúry v Banskej Bystrici to poskytujú