Osobný prístup

Úspora času

Sme pre vás rokov

Európska kvalita

Správna voľba

Získanie záruky
 

Pracovná a personálna agentúra Bratislava

Pracovná agentúra Bratislava

Metódy hľadania zamestnancov

Vyhľadávanie a vyber zamestnancov pre spoločnosť vždy bolo a zostava najžiadanejšej so všetkých úloh pracovných a personálnych agentúr v Bratislave. Veľkým problémom je na trhu prace v Bratislave aj iných menších mestách nájsť kvalifikovaných zamestnancov.

Spôsobov vyhľadávania nie je až tak veľa, takže maximálny výsledok dáva spravidla, iba ich komplexné využitie.

Hľadanie personálu s pomocou špecializovanej pracovnej agentúry v Bratislave. Personálne agentúry sú teraz široko používané pri hľadaní pracovníkov.

Rozmiestňovanie voľných pracovných ponúk na internetových stránkach je najľahším spôsobom oznámenia veľkého množstva ľudí. Teraz takmer všetky webové stránky pracovných a personálnych agentúr v Bratislave ponúkajú za úhradu zobrazenie rôznych ponúk prace na začiatku príslušnej sekcie.

Pri rozmiestňovaní voľných pracovných ponúk na webe nie je vhodne zverejňovať meno firmy, aby teda neposkytovať konkurentom viac informácií. Treba iba uviesť e-mailovú adresu pre spätnú väzbu uchádzačom.

Snažíme sa písať na internetových stránkach o všetkých dostupných voľných pracovných miestach. Najlepšie pri takom spôsobe hľadania je umiestňovanie pracovných ponúk na stránkach spoločnostiach, ktoré si hľadajú zamestnancov. To platí pre veľké organizácie, ktoré majú pozitívny obraz známeho zamestnávateľa, uznávaný, prestížny pre potenciálnych zamestnancov. V tomto prípade záujemcovia majú príležitosť sa zoznámiť nielen s prácou, ale aj so samotnou firmou, jej históriou, kultúrou a manažérskou zložkou. Často je možne nechať svoj životopis alebo vyplniť štandardný formulár v prípade záujmu o ponúkanú pracú. Ďalšie zaujímavé informácie o spoločnosti sa dajú tiež zverejniť na webových stránkach.

Životopisy odborníkov sú umiestnene na webových stránkach pracovných agentúr v Bratislave v sekcie „životopis“. Tato informácia je vhodná pre tých zamestnávateľov, ktoré z rôznych dôvodov nechcú zverejňovať svoje pracovne ponuky.

Čo je potrebné mať na pamäti, pri práci s personálnou agentúrou?

Po prvé, personalisti nemôžu mať 100% garanciu rýchleho uzavretia pracovnej ponuky, iba v tom prípade, ak budú mat šťastie. Proces vyhľadania zvyčajne trvá tri alebo viac týždňov.

Po druhé, väčšina z personálnych agentúr vyžaduje, aby zamestnávateľ zaistil platbu 15-40% odhadovanej výšky poplatku vopred. Ale absolútnu záruku, že ohlásená voľné pracovné miesto sa uzavrie, nedávajú.

Úrad prace je statný centrum pre zamestnanosť. Počas posledných rokoch, ich vzťah k zamestnávateľovi, a proces nezamestnaných výrazne zmenil. Zmluvné strany konajú na základe štandardnej zmluvy pripravenej strediskom.

Existuje rad zaujímavých programov, kde napríklad zamestnávateľ má možnosť prijímať zamestnanca dočasne na školenie. Väčšinou sú to študenti posledných ročníkov štúdia, ktoré pri ukončení vzdelania nastupujú na trvalý pracovný pomer po dočasnom skolení.

Nie je žiadnym tajomstvom, že dnes v Bratislave ako aj na celom Slovensku je veľkým problémom nájsť špecialistov technických odborov, preto niektoré špeciálne stredný odborný školy, ponúkajú potenciálnym zamestnávateľom koordináty svojich absolventov: tesárov, zváračov, murárov...

Veľtrhy práce. Takéto podujatia sú veľmi dobré. Organizátori robia veľkú reklamu, ktorá láka na podobne akcie obrovské množstvo potenciálnych zamestnancov. Zamestnávatelia a robotnici pracovných a personálnych agentúr prezentujú svoje firmy a oslovujú pracovne ponuky pre širokú verejnosť, ktorá ma záujem o pracú.

Dni otvorených dverí v spoločnosti. V minulosti, to bola dostatočné bežná udalosť, ale teraz sa stretáva oveľa menej. Deň otvorených dverí umožňuje záujemcom, aby sa lepšie zoznámili s firmou, situáciou v kancelárii, vzťahoch v pracovnom tíme. Ale také dni otvorených dverí nie sú vhodne pre každú spoločnosť. Pre niektoré organizácie, skutočnosť, zistenia cudzincov na ich území nie je povolene z rôznych technických dôvodov a obchodných tajomstiev.

Výber vyhľadávacích ciest závisí od mnohých faktorov, vnútorných i vonkajších

Vonkajšie faktory zahŕňajú:

 • ekonomickú situáciu (nestabilita, jedlo, služby a ďalšie.)
 • demografickú situácia (nárast podielu osôb v dôchodkovom veku, zníženie počtu obyvateľov v produktívnom veku v dôsledku odlivu pracovnej sily do zahraničia, pokles plodnosti)
 • podnikateľské prostredie (veľký počet zahraničných firiem s relatívne vysokou mzdou)

Ku vnútorným faktorom patria:

 1. personálna politika konkrétnych obchodných organizácii (vyhľadávanie a vyber nových zamestnancov, školenia, možnosti ďalšieho vzdelávania a rozvoja, úroveň miezd vo firme s ohľadom na vývoj trhu)
 2. totožnosť riaditeľa spoločnosti (štýl riadenia, individuálne charakteristiky)
 3. firemná kultúra (formálne i neformálne pravidlá, normy a hodnoty firmy)

Situácia na trhu práce sa rýchlo mení, či už našťastie alebo bohužiaľ. Naša pracovňa a personálna agentúra v Bratislave chce vám poradiť vždy mat kreatívny prístup ku hľadaniu a výberu zamestnancov pomocou rôznych metód.

Ak ste zamestnávateľom, ktorý si potrebuje nájsť zamestnancov, musíte pochopiť, že:

 • Na trhu práce je veľmi málo špecialistov spĺňajúcich všetky vaše požiadavky
 • Chcete sa zbaviť veľkého množstva nevhodných životopisov
 • Mate naopak malo záujemcov o ponúkanú pracú
 • Potrebujete špecifickú kombináciu vzácnych zručností
 • Je potrebné rýchlo nájsť celý tím
 • Je potrebné rýchlo nájsť pracovníkov v regiónoch
 • Je potrebné urobiť monitoring na trhu prace
 • Je potrebné zistiť priemerný plat pre požiadanú pozíciu
 • Váš HR-manažér pre výber pracovníkov nie je dostatočne pripravený alebo je preťažený
 • Vy ste už vyskúšali a samostatný vyber pracovníkov nepriniesol pozitívny výsledok?

Potom nestrácajte čas, využiť služby nasej pracovnej a personálnej agentúry v Bratislave!