Osobný prístup

Úspora času

Sme pre vás rokov

Európska kvalita

Správna voľba

Získanie záruky
 

Pracovná a personálna agentúra Košice

Pracovná agentúra Košice

V súčasnej dobe väčšina pracovných a personálnych agentúr v Košiciach sú technicky pripravený na používanie internetu v procese vyhľadávania. Takmer polovica spoločností, ktorí sa zaoberajú výberom zamestnancov, navštevujú internetové stránky rôznych firiem.

Otázka, čí je vhodne používať internet na vyhľadávanie a výber zamestnancov, znie dosť smiešne, pretože odpoveď na ňu je vopred známa: samozrejme, že to stojí za to. Tak, podľa spoločnosti Forrester Research, väčšina pracovných a personálnych agentúr je spokojná s prácou internetových vyhľadávačoch.

Ak pred niekoľkými rokmi, na internete si hľadali prácu hlavne IT odborníci, teraz situácia sa zmenila a takmer všetci si hľadajú pracú pravé cez internet. Tiež sú veľmi odlišný metódy a technológie vyhľadávania kandidátov on-line. Moderné personalisti firiem hľadajú pomoc pri výbere pracovníkov väčšinou cez platene zdroje alebo pracovne a personálne agentúry v Košiciach, v ktorých pracovnici starostlivo "filtrujú" databázy a ponúkajú svojim používateľom arzenál doplnkových služieb. Napríklad: podrobné vyhľadávací formulári v databáze, vystavujú nove pracovne ponuky v miestach pre cieľové skupiny, robia publikácie v desiatkach špecializovaných zdrojov a t.ď.

Väčšina spoločností na svojich firemných webových stránkach majú stránky, ktoré sú venované náboru a voľným pracovnými miestam spoločností. Ak sa pred desiatimi rokmi, tretina z najväčších svetových spoločností používali firemné webové stránky pre vyber zamestnancov, teraz takýchto firiem je takmer 90%. Popularita internetu ako kanála pre získavanie informácií narastá: viac ako polovica opýtaných spoločností začali častejšie používať internet pri hľadaní zamestnanca.

Na prvom mieste cez webové stránky spoločnosti si hľadajú profesionálov strednej úrovni (47,8% opýtaných spoločností). Pre topove pozície firmy preferujú priame vyhľadávanie (headhunting), ktorým sa zaoberajú pracovne a personálne agentúry v Košiciach. Pre nekvalifikovaných pracovníkov inzercie sú uzavreté v novinách, vzdelávacích inštitúciách, pracovných centrách. Pre väčšinu ľudí Internet je hlavným zdrojom informácií o potenciálnych uchádzačoch. Na internete, pri hľadaní prace je možné nájsť úplné všetko: miesta pre zamestnanosť, voľne pracovne ponuky, pracovne skupiny v sociálnych sieťach.

Jedna tretina spoločnosti (34,8%), hľadajú on-line pracovníkov na všetkých úrovniach, od pomocnej sily až do kvalifikovaných odborníkov hôrnych polôh. "Používame internet pre všetky typy personálu. Jedinou výnimkou je používanie pomoci pracovných agentúr v Košiciach, keď ide o headhunting.

Rozsah služieb, ktorý zahŕňa práča personalistov:

 • Analýza ponuky prace
 • Prieskum životopisov
 • Súťaž kandidátov
 • Testovanie
 • Vyhodnotenie kandidátov
 • Výber najvhodnejších kandidátov
 • Skúšobňa doba vybraného kandidáta

Ako prebieha výber kandidátov v pracovných a personálnych agentúrach v Košiciach:

Práca sa začína analýzou voľných pracovnej ponuky.

V tejto fáze sme sa zoznámili s činnosťou spoločnosti, vypracovali charakteristiku potrebného odborníka a zanalyzovali pracovné podmienky pre zamestnanca; na základe analýzy aplikácie, ponúkame vám niekoľko možností spolupráce.

Potom:

 • Vytvorenie reklamy pre každú jednotlivú pracovňu ponuku a tok kandidátov, s použitím rôznych typov propagácie, rovnako aj používanie nahromadenej databázy životopisov za 10 rokov rozsiahlej prace
 • Vyber uchádzačov, predbežný telefonicky rozhovor
 • Súťaž medzi kandidátmi v našej spoločnosti
 • Kandidáti prechádzajú špeciálny osobne stretnutia a testovanie

Kľúčové kritériá pre výber kandidátov:

 • Produktivita
 • Osobne kvality
 • Odborné schopnosti

Najdôležitejšie technologické "nástroje" výberu sú:

 • Posúdenie ľudskej produktivity ("Vyhodnotenie personálu" ). To umožňuje účinnosť predikcie kandidáta ešte pred začatím práce vo firme, tým môžete znížiť svoje finančné náklady, rovnako ako čas strávený na skúšku
 • Testovací systém. To vám umožní zistiť, na akú presne pozíciu je vhodný, ako sa dostane na v tíme a čo presne je vo všeobecnosti možne od neho očakávať
 • Ak ste nenašli v zozname služby, ktoré sú v súčasnej dobe vám potrebné, ale ak stále mate záujem o vyhľadávaní ľudí na voľne pracovne pozície, naša pracovňa a personálna agentúra v Košiciach môže rozvíjať individuálny program pre vás

Ciele, ktoré presadzujeme, sú jednoduché:

 1. nájsť personál v súlade s požiadavkami zákazníka
 2. prispôsobiť tím zamestnancov
 3. zabezpečiť efektívnu prevádzku zamestnancov na všetkých úrovniach a optimalizáciu pracovných postupov jednotky

Prostredníctvom integrovaného prístupu k vyhľadávaniu pracovňa a personálna agentúra v Košiciach zabezpečuje zákaznícky servis, ktorý je zameraný na dlhodobú spoluprácu.

* Úspory čašu. Komplexný prístup: vyhľadávanie, výber, hodnotenie a adaptácia pracovníkov, služby registrácii dokumentov a rôznych organizačných otázok.

* Záruka. Otvorenosť a poctivosť. Kedykoľvek môžete získať informácie o priebehu prijímania a dosiahnutých výsledkoch. Sme schopní zaručiť úplnú dôvernosť, takže si môžete byť istí, že o procese vyhľadávania zamestnancov alebo o iných personálnych zmenách budete hneď informovaní.

* Kvalita. Veľké skúsenosti vo vyhľadávaní a tím profesionálov, ktorý zaručuje vysokú kvalitu poskytovaných služieb.

* Úspory financií. Ponúkame služby pre personálny audit spoločnosti a môžeme poskytnúť odborné rady a pokyny pre zlepšenie kvality personálu.