Osobný prístup

Úspora času

Sme pre vás rokov

Európska kvalita

Správna voľba

Získanie záruky
 
» Personálny lízing

Personálny lízing

Personálny lízing

Personálny lízing je teraz viac populárny ako inokedy. Použitie termínu lízing platí pre ľudské zdroje od svojho použitia v spojení s termínom intelektuálny kapitál, ktorý ma na mysli vedomosti a zručnosti, ktoré prispievajú k vyššej produktivite a lepšiemu zisku.

Najčastejšie personálny lízing je nutný pre obmedzenú dobu. V prípade, že organizácia potrebuje pre jednorazovú prácu kvalifikovaného pracovníka, ktorého nie je ľahko zdvihnúť, povedzme, prekladateľ sa vzácnym jazykom, je jednoduchšie obrátiť sa na lízingovú agentúru, než hľadať jeho na celom trhu. Dočasného zamestnanca sa dá požadovať, ako náhradu za dovolenkujúceho alebo chorého zamestnanca. Pre podniky s veľmi výraznou sezónnou výrobou takéto služby by boli "záchranným lanom".

Prvýkrát v praxi personálny lízing bol používaný v rozvinutých krajinách počas svetovej hospodárskej krízy. „Prenájom“ dočasných zamestnancov sa rýchlo získal popularitu, lebo znížil náklady a ušetril čas pre vyber zamestnancov. Na Slovensku zhora uvedený pojem sa objavil na vlne krízy. Ako prvý zaviedli prax zahranične firmy, ktorý boli prítomný na Slovenskom trhu, a už od nich prijali skúsenosti aj domáce spoločnosti. Teraz, v období vysokej variability, dopyt po týchto službách je pravdepodobné bude stúpať s novou silou.

V súčasnej dobe v tejto oblasti najviac populárny personálny lízing u obchodných pracovníkov dopyt (51%) a špecialistov na rôznych pozíciách vo verejnom stravovaní (23%). Veľmi skoro sa dopyt po dočasných zamestnancov z výrobných podnikov v najbližších rokoch sa môže dostať na predne miesto. Podľa prieskumu dočasné personálne služby poskytujú 54% slovenských personálnych agentúr. 31% slovenských spoločností používa dočasných zamestnancov.

O vyhliadkach na svetovom trhu personálny lízing možno merať podľa štatistík. Vo vyspelých krajinách, viac ako 90% firiem pravidelne alebo nepretržite využívajú túto službu, a počet agentúr v tejto oblasti rastie každoročne na 1,5 násobku. Ich celkový ročný obrat už prekročil $ 60 miliárd.

Personálny lízing prináša veľa výhod. Jednou z najviac zrejmej výhody je, že organizácia môže prilákať kvalifikovaných odborníkov iba počas určitej úlohy. Dosť bežný príklad je, keď malá firma potrebuje systémového administrátora iba vtedy, keď sa niečo z kancelárskeho vybavenia nepracuje správne. Podľa rôznych situácii, rozdiel v platbe za rovnakú prácu môže dosiahnuť z 30% na 60%. Okrem toho z sa znižuje zaťaženie účtovného oddelenia a personálneho oddelenia, znižujú sa náklady na spracovanie miezd. Pre dočasných zamestnancov sa neposkytujú balíky odmien. Eliminujú sa riziká a odškodnenia v prípade prepúšťania. Žiadne prestoje z dôvodu choroby alebo zamestnaneckej dovolenku (pracovná a personálna agentúra je povinná nahradiť personál v tomto okamihu).

Personálny lízing je populárny v rôznych priemyselných odvetviach: obchodne siete, stravovanie, banky, rovnako ako stavebníctvo, výrobná a obchodná spoločnosť. Počet žiadostí pre výber dočasných zamestnancov neustále rastie, mení priority a požiadavky. Ak spočiatku dočasnými zamestnancami boli hlavne vysoko kvalifikovaní odborníci, neskôr už veľká časť dopytu preliala na pracovnú silu: pokladnici, predavači, čašníci, pracovnici stavebných firiem a tak tiež zamestnanci bez špeciálneho vzdelávania, ako sú nakladače, dláždiči a nekvalifikovaní pracovníci.

Teraz personálny lízing začínajú aktívne používať veľké slovenské spoločnosti. Pre nás je dôležité, aby táto služba bola kvalifikovaná, právne čista a kompetentná. Okrem toho je možné ušetriť pri používaní tejto služby, po prvé, na znižovaní administratívnej záťaže, a po druhé, poskytovateľ môže ponúknuť zjednodušený systém zdaňovania.

Pre zamestnancov, táto služba tiež sľubuje veľké výhody, medzi ktorými je aj možnosť zarábať peniaze navyše a získať skúsenosti v popredných západných spoločnostiach, využívať pružnosť pracovného času, a dôveru v jasnosti platby. My sme zodpovední za sprostredkovanie pracovných síl, môžeme vyriešiť prípadné nedorozumenia a pomôcť s fázou adaptácie nového pracovníka.

Ako funguje personálny lízing v pracovných agentúrach:

  • Personálne a pracovne agentúry vyberajú dočasných zamestnancov podľa požiadaviek zákazníckej firmy. Pracovnici sa poskytujú v súlade s potrebami trhu lízingových statných zamestnancov bez ohliada na to čí je alebo nie je konkrétna zákazka v tomto okamihu
  • Po dohode kandidátov s nájomcami odborníci budú prijate do zamestnania a sa stavajú plnohodnotnými, stálymi zamestnancami personálnej agentúry
  • Personálna agentúra zavádza nových zamestnancov s pracovnou zmluvou a etickým kódexom lízingového špecialista, ktorý vyvinul personálnej agentúrou a reguluje etickú stránku lízingovej transakcie
  • Vysoko kvalifikovaní odborníci sú k dispozícii pre nájomcu a sú hotoví vykonávať špecifické funkcie v dohodnutom období

Nasledujúca je schéma interakcie prenajímateľa a nájomcu na splnenie dočasnej personálne potreby pomocou lízingových vzťahov

  1. Definícia problémové situácie a konkrétne potreby zákazníka (kvalifikácia špecialistov, ich zloženie a podmienky použitia)
  2. Voľba konkrétnej varianty personálneho lízingu pre nájomcu. V tejto fáze sa špecifikujú podmienky nájomnej zmluvy, najmä plat špecialistov a provízie agentúry (zvyčajne až 20-30% profesijného platu a niekedy aj vyššie). Jedným z najdôležitejších bodov zmluvy o lízingu je množstvo práce, ktorú musí vykonať odborník profesionálne, kvalitne a včas. Personálna agentúra sa ručí za kvalitu práce, rovnako ako za nešírenie všetkých obchodných informácií získaných počas odbornej práce v organizácii. Agentúra na svojej strane zaručuje dôvernosť všetkých informácií. Ďalšie povinnosťou agentúry je poskytnúť náhradu v prípade choroby alebo neprítomnosti v práci najatého zamestnanca
  3. Výberové konanie na prenájom v prípade potreby. Ak je k dispozícii personál z už vytvoreného lízingu, potom nie je taká potreba
  4. Dokumentácia prenajímateľa lízingu ma trojstranný vzťah s nájomcom a odborníkom
  5. Personálna agentúra zabezpečuje, že nájomný špecialista vykonáva len úlohy, ktoré zodpovedajú ich kvalifikácii, a vo výške ustanovených lízingovej zmluvy. Konflikty a pracovné spory medzi nájomcami a zamestnancom, rozhodujú personálne agentúry