Osobný prístup

Úspora času

Sme pre vás rokov

Európska kvalita

Správna voľba

Získanie záruky
 

Pracovná a personálna agentúra Martin

Pracovná agentúra Martin

Kritériá pre výber pracovníkov - pracovná agentúra v Martine

Pre úspešné hľadanie kandidáta je potrebné správne formulovať požiadavky pre budúcich zamestnancovPracovná agentúra v Martine chce upozorniť na to, že v požiadavkách je potrebne uviesť, aké vlastnosti musí človek mať, aby mohol účinne plniť svoju prácu. Na základe týchto kritérií, bude prijate rozhodnutie aj o výhodách tej či inej kandidatúrou. Tieto kritériá môžu hovoriť o predchádzajúcich skúsenostiach uchádzača o prácu, o jeho teoretických a praktických vedomostiach, intelektuálnych schopnostiach a osobnostných vlastnostiach, motivácii, obchodných zručnostiach, postave, a zdravotnom stave. Kritériá môžu hovoriť aj o očakávaniach kandidáta. Napríklad, jeho postoj k pracovnými podmienkami, čí môže si dovoliť časté služobné cesty alebo neštandardný pracovný rozvrh, neplánovane zaťaženie atď.

Pre väčšinu spoločností je v súčasnej dobe jednou z požiadaviek zamestnania je obchodný štýl, obraz budúceho zamestnanca. Výber môže byť ťažký, ak zoznam požiadaviek je príliš veľký alebo príliš minimalizovaný. Požiadavky k uchádzačovi musia byť realistickými a úplne zodpovedať vašej špecifikácie. Je preto pracovná agentúra v Martine nevyhnutné doporučuje vytvoriť prístup k rozvoju samotných výberových kritérií.

Základné požiadavky na ne sú stanovené takto:

  • Súlad. Kritériá pre výber by mali zodpovedať zamestnaniu, pre ktoré sa vykonáva výber, t.j., ak budete potrebovať, napríklad sociológa aby vykonal prieskum v Banskobystrickom kraji, to nie je nevyhnutnou podmienkou je znalosť čínskeho jazyka, ak toto hlasovanie nie je obsiahnuté v čínskom jazyku
  • Úplnosť. Tieto kritériá by mali byť komplete, ktoré pokrývajú všetky potrebné vlastnosti žiadateľa o prácu. Je potrebné sa zamerať nielen na úroveň odbornej prípravy kandidáta, ale tiež napríklad na komunikačné zručnosti, zameranie na úspech. V opačnom prípade je variant, pri ktorej už v priebehu práce, nebudete spokojný s novým zamestnancom alebo jeho výrečnosťou
  • Spoľahlivosť. Uvedené kritériá, podľa ktorých ste vyberali zamestnanca mali by mat cely súhrn informácie, očakávaný vami výsledok. Všetky informácie by nemali byť náhodné a musia mat vysokú úroveň dôvery, ktorou je poctivosť. To vyžaduje overenie faktov, ktoré ste dostali v dôsledku rozhovorov, dotazníkov, prehľadov a ďalších akcií

A teraz pracovná agentúra v Martine povie niečo o aktuálnych výberových kritériách

  1. Vzdelanie. Väčšina zamestnávateľov dáva prednosť vysokému stupňu vzdelania. Ale nezabudnite, že tieto údaje musia byť spojene s osobnými úspechmi a dosiahnutiami kandidáta. Je potrebné spresniť druh vzdelania, špecializáciu, kvalifikáciu a dostupnosť ďalšieho vzdelávania
  2. Prax. Okrem praxi je potrebné vziať do úvahy charakter predošlej práce. Hodnotiace kritérium skúsenosti môže byť rôzne: a celkový čas práce v organizácii, koľko času pracoval kandidát na organizáciu v určitej polohe, ako dlho pôsobil v určitej pozícii v konkrétnej konštrukčnej jednotky atď
  3. Fyzikálne údaje. Fyzické požiadavky máju zjavný podklad pre celý rad určitých profesii. Výber externých údajov nepredstavuje veľké problémy pre vás, takže je vhodné skúmať lekárskej vyšetrenia (ak také sú) pre kontraindikácie na vykonanie určitých prac
  4. Zvýraznenie osobnosti. Zdôraznená osobnosť vytvára jasnú predstavu o osobnosti, ktorá ma príznačné črty. Napríklad osoby s hystériou sú šialene aktívny, optimistický, niekedy títo jednoducho nemôžu byť zastavený! Pedanti budú donekonečna robiť poriadok, spočítať všetky "za a proti". Dobrý nápad zaradiť do zoznamu psychologické techniky, ktoré budete používať pre výber pracovníkov, vymedzenie metodiky charakteru. Zdôraznenie temperamentu do značnej miery určuje správanie jedinca, takže výsledky by mali byť považované nielen pri výbere kandidátov na požadovanú pozíciu, ale tiež treba pamätať o tom aj v procese komunikácie nových zamestnancov s tímom, zákazníkmi, partnermi

Ak pracovná agentúra v Martine sa dotkla praktických metód, začneme diskutovať o nich podrobnejšie.

Skúšky podľa pracovnej agentúry v Martine

Testy je jednou z metód výberu, čo umožňuje na základe určitých ukazovateľov (kritérií), urobiť správny vyber medzi kandidátmi na danú pozíciu. Existujú testy, ktoré sa majú určité vykonávať pri navrhovanom pracovisku. Napríklad štandardný vodičský test, alebo skúška na schopnosť pracovať s pracovnými nástrojmi. Existujú testy s umelým vytvorením podmienok: vytvorenie prostredia, ktoré je blízko k realite, s podobnými podmienkami. V druhom prípade je možné posúdiť schopnosť človeka a vykonávať požadované školenie.

Aké konkrétne skúšobne metódy, podľa pracovnej agentúry v Martine, by boli užitočné pre výber žiadateľov o prácu?

Metódy diagnostiky stresu a sociálnej adaptácie (Holmes a Rage). Tato je založená na skutočnosti, že duševné a fyzické ochorenia zvyčajne predchádza po veľkej zmene v živote. V závislosti od podmienok minulého aj súčasného stavu, človek má určitú mieru stresu. Pre stanovenie diagnózy sociálno-psychologické prispôsobenia je môžete použiť metódu (Rogers a R.Daymonda).

Metódy náchylnosti osobnosti k správaniu konfliktov (K.Tomasa). Táto technika vám umožní identifikovať typ správania človeka v konfliktnej situácii (súťaž, spolupráca, kompromis, vyhýbanie sa, adaptácia).

Metódy diagnostiky typu chovania (Wassermana a Gumenyuk). Táto technika umožňuje nastaviť úroveň aktivity jedinca, nasadenie a energii.

Metódy diagnostiky orientácie osoby (Bass). Môžete ju použiť na určenie orientácie jedinca v práci "v podnikaní", "predpokladať", "komunikovať".

Metódy diagnostiky osobnosti, motivácia k úspechu a motivácia pre zamedzenie zlyhania (Ehlers) a diagnostických metód stupňa pripravenosti (Schubert). Zistili, že ľudia s vysokou úrovňou ochrany, t.j. strach z nehôd, často dostali do problémov, než tí, ktorí majú veľkú motiváciu na uspieť.

Tu je potrebné poznamenať, že je potrebnosť integrovanej analýzy výsledkov psychologických techník. V žiadnom prípade by sa nemali robiť závery na základe jedného či dvoch testov, inak je možnosť urobiť osudovú chybu -alebo prísť o potenciálneho zamestnanca.

Naša pracovná agentúra v Martine ma možnosť využitia tých najlepších metód skúmania uchádzačov o pracú.