Osobný prístup

Úspora času

Sme pre vás rokov

Európska kvalita

Správna voľba

Získanie záruky
 

Pracovná a personálna agentúra Prešov

Personálna agentúra Prešov

Môžete otvoriť akýkoľvek časopis alebo noviny, alebo prejsť na špeciálne internetové stránky a nájdete tam veľa rôznych pracovných miest a presvedčivé množstvo pracovných a personálnych agentúr v Prešove, ktoré predložili svoje ponuky. Je to dosť typická situácia pre veľké mesta ale to platí aj pre menšie mesta.

Vývoj trhu práce vedie k vzniku a rozvoju HR-agentúr, ktoré sú fenoménom spoločenského a ekonomického života mesta, regiónu čí krajiny. Ich činnosť je upravená na jednej strane vývojom ľudských zdrojov na trhu, na druhej strane, konkurenciou medzi podnikmi, na tretej strane právnym rámcom, ktorý zabezpečuje životaschopnosť žiadateľa a proces spolupráce zamestnávateľa a zamestnanca. Možno, je vhodné spomenúť aj na štvrtý faktor, ktorý charakterizuje trh zdvorilosti služby, dominancie morálnych a etických zásad, starostlivosť o zachovanie dobrej povesti medzi podnikateľskou komunitou. Je to faktor, ktorý neumožňuje firmám- zákazníkom odmietať prijaté záväzky po úhrade faktúr za vykonane služby agentúry. Tak, dodržiavanie všetkých štyroch makroekonomických podmienok vedu k rozvoju pracovných a personálnych agentúr v Prešove alebo iných mestách Slovenska. Podstata takých to agentúr spočíva v sprostredkovaní medzi zamestnávateľkami a zamestnancami, ktorí si chcú nájsť alebo zmeniť zamestnanie.

Klasické charakteristiky pracovných a personálnych agentúr v Prešove sú nasledujúce: práca sa vykonáva pomocou aplikácií zamestnávateľa, teda výber pracovníkov sa uskutočňuje v súlade s žiadosťou, ktorú dostáva agentúra od spoločnosti, a v ktorej špecifikujú sa požiadavky na kvalifikovaných. Úhradu za služby agentúry realizuje zákazník, teda spoločnosť, právnická osoba, to znamená, že pre uchádzača služby sa poskytujú zadarmo.

Recruting je najbežnejší typ sprostredkovateľských agentúr. Servisný poplatok HR-managera je vo výške 7-20% ročného príjmu odborníkom. Platba sa vykonáva počas 3-30 dní od doby nástupu vybraného zamestnanca do práce. V niektorých prípadoch, pracovne v personálne agentúry v Prešove žiadajú zálohovú platbu vo výške 30 až 50% dohodnutej konečnej platby. Zárukou je záväzok bezplatného nahradenia špecialista, ktorý neprešiel skúšobnou dobou (prepusteného na vlastnú žiadosť alebo na podnet zamestnávateľa), alebo návrat z 40 až 60% platby. Spoločnosť-zákazník, spravidla si vyberá tri alebo štyri agentúry, s ktorými by podľa jeho názoru, môže spolupracovať najviac nákladovo efektívne, a v prípade nevyhnutnosti odosiela požiadavky pre vyhľadávanie personálu.

Podvod zo strany zamestnávateľa

Bohužiaľ mnohí ľudia pri hľadaní práce, sa stretávajú s podvodom zo strany potenciálnych zamestnávateľov. Je dobre, ak si človek ihneď zistí, že zamestnávateľ je nečestný ku nemu, ale čo ak nie?

Aby ste potom nemali zbytočnú stratu čašu a energie, naša pracovná agentúra v Prešove chce vám ukázať niektoré typické situácie, ktoré vás môžu upozorniť na nečestného zamestnávateľa.

 1. Skúšobňa práca. Môžete naraziť na reklamu, alebo dostanete list o tom, že zamestnávateľ ma o vás záujem. Aby zamestnávateľ zistil úroveň vašej schopnosti, budete musieť preukázať svoje zručnosti. Demonštrácie sa môže líšiť, v závislosti od ponúkanej prace. Napríklad, preklady z cudzích jazykov, písanie s rôznymi médiami, vykonávanie určitej práce v kancelárii, v priemyselných stavbách alebo obchode zamestnávateľa.
  Výsledok tohto testu je jeden. Oznámiť vás, že zamestnávateľ už prijal na voľne miesto človeka (alebo len povedať, že nie ste vhodný zamestnanec), poďakovať za váš čas a rozlúčiť sa s vami.
  Toto je najbezpečnejšia pre vás a vaše peniaze možnosť. Stratíte iba svoj čas. A zamestnávateľ má voľnú pracovnú silu a získal výsledok v podobe vyplnenej prace, prekladu, atď.
 2. Platená skúšobňa práca. Variant prvého spôsobu, kedy zamestnávateľ aj zarába za výkon testovacej práce. Napríklad je nutné vykonať preklad z cudzieho jazyka, a za kontrolu kvality musíte tiež zaplatiť, údajne preto, aby za platiť za tretiu stranu, za tlmočníka.
 3. Získanie informácii o prace za poplatok. Používa sa hlavne v off-line. Napríklad v novinách ste našli inzerát na platenú prácu a podali žiadosť o viac info o ponúkanej prace. V odpovede na žiadosť, ste informovaný o tom, že musíte zaplatiť poštovné (to vraj chránene informácie proti možnému podvodu alebo prosté ľudskej zvedavosti). Potom vám posielajú popis na prácu, ktorú človek pri zdravom rozume nikdy robiť nebude.
  Niekedy tak robia firmy, ktoré ponúkajú priamy predaj alebo finančné pyramídy. Keď príde na pohovor, ponúkajú platiť za náklady na registráciu alebo si zakúpiť štartovaciu sadu produktov. Pričom platiť musíte niekoľkonásobne viac, než je skutočná hodnota tovaru alebo náklady na registráciu. A potom je to vždy rovnaké, budete predávať tento súbor, alebo nie. Nezamestnaných je veľa! Takže buďte opatrní určiť, ktoré firmy sa proste snažia na vás zarobiť a kde majú väzný a seriózny prístup a radšej použite služby nasej pracovnej agentúry v Prešove.
 4. A nakoniec sú možnosti manipulovať s pojmom "skúšobnej doby". Môžete zarábať na rozdiele medzi platmi v skúšobnej dobe a po ňom. Stáva sa, že sa tieto platy pomerne výrazne líšia.
  A potom, je to jednoduché. Prichádzajú ľudí na skúšobne obdobie, spravidla na maximálnu dobu. A po jeho dokončení, sa novy zamestnanec zamieta. Potom je prijatí ďalší, a situácia sa opakuje. Úspory na platoch zostávajú vo firme.
  Preto, keď si hľadáte prácu, ak je to možné, skontrolujte meno spoločnosti, skúste porozprávať s ostatnými zamestnancami. A konečne, musíte byť liečení s opatrnosťou ku tým firmám, kde je rozdiel miezd počas a po uplynutí skúšobnej doby sa líšia pomerne výrazne. Dávajte pozor alebo nájdete si dobru pracovnú agentúru v Prešove, ktorá zaisti vám kvalitného zamestnávateľa podľa vašich predstav a schopnosti.