Osobný prístup

Úspora času

Sme pre vás rokov

Európska kvalita

Správna voľba

Získanie záruky
 

Pracovná a personálna agentúra Trenčín

Personálna agentúra Trenčín

Preco zamestnavatelu je vyhodne sa obratit na pracovnu a personalnu agenturu?

Po prvé, využitie služieb profesionálnych HR-managerov pracovnej agentúry v Trenčíne môže výrazne rozšíriť rozsah vyhľadávania špecialistov. Veľká databáza kandidátov je tvorená nielen pomocou špecializovaných webových stránok, ale tiež svojimi vlastnými skúsenosťami vo vyhľadávaní zamestnancov. Veľký počet kandidátov prechádza cez "ruky" odborníkov zapojených do výberu zamestnancov. Podľa výsledkov pohovorov a testov, databázy s rôznymi odborníkmi a kandidátmi, ktoré neboli vhodne pre jednu firmu môžu byt užitočné nabudúce a dobre pracovať v inej firme. Všetky agentúrne databázy, ktoré boli vytvorený v priebehu niekoľkých rokov, v podstate sú k dispozícii zákazníkovi. To znamená, že hľadanie požadovaného personálu je možné vykonávať nielen medzi aktuálne aktívnych uchádzačov o zamestnanie, ale aj medzi zamestnaných profesionálov, ktoré nehľadajú špecializované webové stránky a tlače, ale napriek tomu predstavujú významný potenciál pre podnikových zákazníkov.

Po druhé, výhodou je rýchlosť vybavenia objednávky. Pravidelne zapojenie do vyhľadávania a výber zamestnancov, odborníci pracovnej agentúry v Trenčíne zhŕňajú osvedčené postupy, zdieľajú techniky výberových konaní, zlepšujú a rozvíjajú nové metódy. Pomerne často v rovnaký deň zákazník už dostane súhrn prvých kandidátov. Pre súrne hľadanie nových zamestnancov využívanie služieb pracovnej agentúry je najlepšou možnosťou pre zamestnávateľa.

Po tretie, ekonomické výhody sú v tom, že platiť budete za zamestnanca len po úspešnom vydaní kandidáta do práce a nemáte znášať náklady na proces výberu zamestnancov: reklama v médiách, platba špecializovaných nákladných služieb, komunikácií, nákladov na pracovné miesta odborníka, mat na starosti výber zamestnancov, zásoby, atď. Je potrebné poznamenať, že existuje priama úmera: čím viac budete hľadať nového zamestnanca, tým drahšie to vám bude stáť. A pracovne agentúry v Trenčíne budú vykonávať platby pre zákazníkov bez ohľadu na čas strávený na vybavenie objednávky. V moderných podmienkach riaditeľ spoločnosti, ktorá si hľadá nového zamestnanca je nútený starostlivo zvážiť všetky stránky týkajúce sa nákladov na vyhľadávanie zamestnancov, ešte pred tým ako sa rozhodne o samostatný výberový proces. Často sa stáva že využívanie pomoci agentúru je najziskovejším a najlepším spôsobom, ako vyriešiť problém s uzatvorením voľnej pracovnej pozícií v spoločnosti.

Po štvrté, vzťahy medzi pracovnou agentúrou v Trenčíne a zamestnávateľom sú konštruované takým spôsobom, že zákazník nikdy nie je v strate. Ak sa napríklad, navrhovaný odborník nie je vhodný pre spoločnosť, hľadanie sa pokračuje tak dlho, kým sa nenájde ideálna kandidatúra . Personálna agentúra poskytuje zaručenú voľnu výmenu vybraného záujemcu v prípade prepustenia počas skúšobnej doby, a teda je zodpovedná za splnenie požiadaviek.

Upozornenia pri výbere pracovných agentúr v Trenčíne

  • Platené služby pre uchádzača
    Začneme s najjednoduchšieho. Niektoré pracovné agentúry poskytujú platené služby pre uchádzačov o zamestnanie, čo bohužiaľ nezaručuje zamestnanie, ale vo väčšine prípadov jedinou zárukou je poskytnúť žiadateľovi určitý počet pracovných miest. Uchádzači budú rátať s tým, že im dajú zoznam aktuálne otvorených „zlatých“ pozícií, na to mínia všetky peniaze, ale pozitívny výsledok nemajú, pretože takéto pracovne ponuky agentúrami sú prevzaté z otvorených zdrojov. Ich cieľom nie je zamestnanie ale získavanie peniaz v dôsledku obrovského toku žiadateľov.
  • Ako rozlíšiť takéto personálne agentúry?
    Je to veľmi jednoduché. Malá kancelária v centre mesta. Nedostatok miesta a firemného e-mailu. Agentúry tohto typu obvykle v 80% prípadov poskytujú iba mobilné telefóny. Nedostatok informácií na internete o tejto agentúre. Ale zatiaľ čo oni majú veľa veľmi dobrých a vysokoplatenych pracovných ponúk prace. Účelom týchto falošných pracovných miest je reakcia uchádzačov a platba za poskytovanie informácii.
    Pre zamestnávateľov spolupráca s podobnými agentúrami je proste strata čašu, preto že ľahké peniaze od uchádzača pre nich sú zaujímavejšie než vykonávanie komplexnej prace vyhľadávania kandidátov. Pre uchádzača je to plytvanie peniazmi.

Viditeľnosť práce

Veľa agentúr chcú uzatvoriť zmluvu o poskytovaní výberových služieb, v ktorej nie je uvedené, že nájdu pre vás konkrétneho kandidáta. Píšu, že poskytnú určitý počet kandidátov. V skutočnosti budú posielať prúd kandidátov, a to aj bez predbežných rozhovorov. Tento prúd budú vytvárať zaslaním SMS správ záujemcom alebo cez postu. Celu prácu na vyhodnotenie kandidáta bude musieť urobiť samostatne. Tieto služby tiež existujú, ale mali by stať lacnejšie. Nejedná sa o vyber zamestnancov ale o vytvorenie toku uchádzačov. Pracovne agentury v Trencine máju také služby v ktorých sú jasne stanovene všetky detaily.

Pracovať na personál bez zálohovej platby

Veľmi zaujímavý a delikátny moment vo vzťahoch medzi zamestnávateľom a pracovnou agentúrou v Trencine. Mnohí zamestnávatelia nie sú ochotní platiť zálohu za služby personálnych agentúr, a ponúkajú platbu až po nástupe do práci kandidáta. Veľa agentúr idú na to. V každom prípade niekto v tejto situácii prehráva.

Zamestnávateľ stráca, pretože neplatí peniaze a kvalitu žiadať nemôže. Plnenie termínov a kvalita je sporná, pretože zatiaľ nemá žiadny obchodný vzťah medzi zákazníkom a agentúrou.. Po obdŕžaní zamestnanca už naozaj nechce platiť za vykonanú pracú. Personálna agentúra proste robí svoju prácu zadarmo. Veľmi často tieto návrhy pochádzajú z personálnych oddelení veľkých organizácií. Ich úlohou je vybrať nového zamestnanca, ale ak HR-manageri nemôžu to zvládnuť, zamestnávateľ bude musieť zaplatiť aj mzdu svojmu HR-manageru ale aj a ďalšie poplatky zaplatí personálnej agentúre.

Druhý dôvod, prečo by personálne agentúry nemali fungovať bez platenia. Veľmi často na poslednú chvíľu na otvorenú ponuku prace sa nájde nejaká známa osoba žiadateľa. A práca personálnou agentúrou už bola vykonaná, a našiel sa absolútne vhodný kandidát. Je to veľká strata čašu. Agentúra svoje záväzky splnili, a zrazu už nie je potreba. V tomto prípade záloha zostáva u pracovnej agentúry ako náhrada.

Musíme pochopiť, že ak sú obe strany nastaví na dosiahnutie konečného cieľa, by nemali zastaviť postup. Oni potrebujú opraviť zmluvu na predplatenú pracú a bilaterálne záruky.