Osobný prístup

Úspora času

Sme pre vás rokov

Európska kvalita

Správna voľba

Získanie záruky
 

Výber personálu

Výběr personálu

Metódy výberu personálu pre rôzne firmy na Slovensku

Pre úspešné podnikanie je vždy potreba v asistentoch úlohou ktorých je pomoc a podpora v prací skúsených kolegov. Riaditeľ firmy starostlivo odoberá kandidátov pomocou rôznych metód pre výber personálu.

Prilákať pracovníkov vo firmu sa dá rôznymi spôsobmi, každý z ktorých ma svoje vlastne charakteristiky:

  • Vyber personalu v rámci vlastnej spoločnosti. Nájsť kandidáta na pozíciu vedúceho alebo inú vysokú polohu je najjednoduchšie vo svojej firme, kde sú zamestnanci, ktorí už preukázali svoju schopnosť, naučili sa princípov spoločnosti a tužia po zvýšení. Ale táto rekvalifikácia zamestnancov vo spoločnosť ma nevýhodu v tom, že firma nedostane príliv "novej krvi" a nove riaditelia sa snažia často "odstrániť" nevhodných pre nich ľudí zo spoločnosti
  • Pomôcť od zamestnancov vo výbere personálu. Ak by sme sa obrátili na svojich zamestnancov, je často možné sa dozvedieť o cenných kádroch, ktoré si hľadajú pracú a môžu byt vhodne pre voľne pracovne miesto, ktoré ponuka vaša spoločnosť. Výhodou takej metódy je schopnosť dostať skutočné ochotných kandidátov ale nevýhodou je to, že vlastni zamestnanci môžu ponúkať svojich priateľov a príbuzných, ktorí môžu byt úplné neschopní robiť pridelenú pracú
  • Použitie média pri výbere personálu. Rozmiestnenie inzerátov o voľných pracovných miestach v médiách zaručuje veľký počet potenciálnych zamestnancov. Náklady pri tom sú malé, ale možnosti sú veľké. Spoločnosť sa stretne s potrebou prieskumu veľkého množstva životopisov, v ktorých nie je vždy pravdivo sa hovorí o pracovných schopnostiach záujemcov o pracú.
  • Vyber personálu prostredníctvom agentúry. Zamestnávatelia sa obracajú za pomocou ku pracovnej a personálnej agentúre, hovoria o svojich predstavách a požiadavkách. Ak obidve strany sa dohodnú o spoluprácu, agentúra začína proces vyhľadávania kandidátov. Táto služba je veľmi pohodlná, ale aj relatívne drahá.
  • Vyber personálu prostredníctvom vzdelávacích zariadení. Spoločnosť môže si vziať k výcviku mladých neskúsených odborníkov, ktorí za pár rokov môžu stať plnohodnotnými zamestnancami firmy. Táto metóda výberu je trosku náročná, ale plodná, lebo vyškoliť personál od nuly, je oveľa jednoduchšie, než sa potom snažiť rekvalifikovať nového zamestnanca.

Pri výbere personálu na Slovensku je najlepšie kombinovať metódy náboru, aby nájsť ten najvhodnejší spôsob vyhľadávania zamestnancov na voľnu pracovnú pozíciu.

Prečo je potrebný systém rôznych technológii vyhľadávania kandidátov?

Pred tým ako začnete hľadať záujemcov o pracú, mali by ste vziať do úvahy kritéria, podľa ktorých budete vyberať personál. Pre zlepšenie a usporiadanie tohto procesu je určitý systém vyhľadávania, ktorý zahŕňa 5 etáp:

Etapa 1 - Príprava pre výber kandidátov na voľnu pracovnú pozíciu. Riaditeľ firmy uchádza o voľné pracovne miesto, v ktorom sa ukazuje náplň a rozsah prace, mzda, požadovaná profesia, úroveň vzdelania, vek, znalosti a zručnosti, osobne vlastnosti a tak ďalej. Zodpovedný za uchádzačov o pracú manažér musí vybrať optimálne metódy vyhľadávania budúcich zamestnancov.

Etapa 2 - Lákanie kandidátov a ich výber. Manažéri musí vybrať vhodné životopisy, a potom vykonať predbežný telefonický rozhovor. V tejto fáze je možné vyradiť kandidátov, ktorí nemajú plnohodnotné komunikačné zručnosti a interpersonálne zručnosti. Cielené rozhovory môžu poskytnúť príležitosť zhodnotiť inteligenciu, odbornosť, erudíciu, inteligenciu, pracovitosť, pozorovanie, zvedavosť, iniciatívu, nadšenie, diskrétnosť, čestnosť atď.

Etapa 3 – Osobne pohovory v kancelárii. Vybraní kandidáti sú pozvaní na pohovor, kde im pripravia testy alebo dotazníky. V tejto fáze je možné identifikovať znalosti osoby ako aj jeho vzťah k navrhovanej práce. Pomerne spoľahlivá metóda je testovanie kandidátov, ktoré sú určené pre výber tých najlepších kandidátov, a pre elimináciu slabých. S pomocou testov možno odhadnúť rýchlosť a presnosť výkonu, stability pozornosti, vizuálnu pamäť, znalosť súvisiacich operácii, analytické myslenie, presnosť, schopnosť rýchleho zorientovania, vytrvalosť, pracovitosť, záujem o prácu, komunikačné zručnosti, osobné sklony.

Etapa 4 - Rozhodnutie. Fáza výberového konania je rozhovor s nadriadeným, ktorý s pomocou odborného personálu a zamestnancov na základe porovnania rôznych kandidátov vyberie toho najvhodnejšieho. Tento rozhovor sa zvyčajne vykonáva so skupinou špičkových uchádzačov (2-3 osoby za každú pozíciu) podaných personalistom.

Základné pravidlá konečného výberu kandidátov sú nasledovné:

  • Výber najvhodnejšieho uchádzača o pracú
  • Zachovanie stability personálu a zároveň príliv nových ľudí
  • Zlepšenie morálnej a psychologickej klímy firmy
  • Splnenie očakávania zúčastnených zamestnancov

Po osobných pohovoroch zodpovedný za vyber pracovníkov manažér hovorí riaditeľovi o výsledkoch tých uchádzačov, ktoré odpovedajú hlavným kritériám pre voľnu pozíciu. Ak kandidáti budú schválení, môžu byt prijatí do zamestnania.

Etapa 5 – Skúšobňa doba umožňuje novému zamestnancovi získať oporu vo svojich pozíciách a zlepšiť jeho zručnosti.

Technológia výberu personálu je jasným algoritmom, ktorý umožňuje nielen zvoliť zamestnanca, ale aj identifikovať oblasti a sféry, ktoré si vyžadujú nových špecialistov. Je potrebne poznamenať, že tato technológia môže značné uľahčiť prípravu vo výbere pracovníkov. Pri používaní tejto technológie riaditeľ bude môcť nielen vypracovať inzerát o voľnom pracovnom mieste, ale aj správne posúdiť zamestnanca.