Osobný prístup

Úspora času

Sme pre vás rokov

Európska kvalita

Správna voľba

Získanie záruky
 

Pracovná a personálna agentúra Žilina

Personálna agentúra Žilina

Vybrať si zodpovedného zamestnanca, príslušného pracovníka, na ktorého by sa dalo spoliehať nie je ľahká záležitosť, ktorá vyžaduje čas, úsilie a mnohostranný prístup pracovnej agentúry v Žiline. A čo je ešte dôležitejšie? Jasná predstava o tom, čo by mal mat v sebe uchádzač, žiadajúci o určitú pozíciu.

Proces hľadania nového zamestnanca je porovnanie požiadaviek zamestnávateľa a úroveň kvalifikácie kandidáta na predloženú pracovnú ponuku. Podstatné je to, že ak kandidát spĺňa základné požiadavky spoločnosti tak potom za svoju prácu, dostane primeranú odmenu. Na druhej strane, ľudia, ktorí ponúkajú svoje vedomosti a zručnosti, si hľadajú prácu, ktorá by mohla uspokojiť ich potreby.

Tento problém môže byť vyriešený, ak podmienky, na oboch stranách čiastočne alebo úplne zhodujú. Z tohto dôvodu je proces prijímania vychádza z kompromisu a schopnosti vyjednávania.

Zdroje vyhľadávania zamestnancov

Pracovne agentúry v Žiline neustále sa stretávajú s tým, že firma si neplánuje hľadať personál vopred, a problém sa stáva vtedy, keď sa zapoja do hľadania iba vtedy, ak majú bezodkladnú potrebu v nových zamestnancoch. Okamžite sa objavia nasledujúce otázky: kde nájsť potrebných pracovníkov? A ako informovať o dostupných pracovných miestach?

Pracovná agentúra v Žiline ukáže dva zdroja náboru: vnútorný a vonkajší.

Vnútorný zdroj spočíva v obsadzovaní voľných miest prilákaním zamestnancov, ktoré už pracujú v organizácii. Ak firmy nebudú potrebovať zamestnanca na stálu prácu, ale na krátku dobu alebo ľudia sú potrebne na vykonanie určitého pracovného zaťaženia, dá sa použiť kombináciu pracovných miest. Je nutné zaviesť prepracovaný systém odmien okrem odmeny za nadčasové práce. Tiež dôležite je racionálne plánovanie, ktoré umožňuje kvalitatívny výkon potrebného pracovného zaťaženia zamestnanca.

Ak je nedostatok personálu na vyšších úrovniach, mali by ste preskúmať, či existujú potenciálne kandidáti v rámci organizácie na podporu v kariérnom rebríčku. Často v tejto situácii, sa vyskytujú problémy s adaptáciou tých zamestnancov, ktorým sa podarilo "dostať dopredu." Je potrebné to všetko zvážiť, pretože takéto zmeny môžu mať vplyv na aktivitu budúceho riaditeľa. Problém je v tom, že nie každý človek, ktorý pred tým bol vykonávateľom, ľahko sa psychicky prejde na pozíciu vedúceho. Okrem toho sa zmení stav vzťahoch s kolegami, a tým by sa mali zmeniť aj kolízie.

Je potrebné poznamenať, že vnútorné výberové konanie má mnoho výhod pred vonkajším výberovým konaním.

Po prvé, je to lacnejšie a vyžaduje menej úsilia.

Po druhé, príklad vnútorného kariérneho postupu je stimulom pre celý tím, a tak budete môcť počítať s lepším návratom svojich zamestnancov.

Po tretie, a čo je najdôležitejšie, že títo pracovníci budú už "fit" do organizácie, lebo zvládli základné princípy svojej práce, môžu sa prispôsobiť osobitostiam interakcie požiadaviek na firemnú kultúry atď. Orientácia a adaptácia práce v tomto prípade bude vyžadovať oveľa menej času a nákladov.

Po štvrté, ste už videli zamestnanca v priebehu činností, videli ste jeho úspechy, schopnosti, a ste úplne vedomí o výhodách a nevýhodách žiadateľa o polohe, čo opäť uľahči vám urobiť tu správnu voľbu.

Avšak, zapojenie vnútorných silových záberov ma možnosť rôznych nákladov. Napríklad, ako je uvedené vyššie, ide o nejednoznačný postoj zo strany personálu ku tým, ktorí postúpili na vyššie pozície. Ďalšou možnou nevýhodou je nedostatok zamestnancov s "čerstvým" vzhľadom, ktorí by mohli priniesť inovácie v rozhodnutiach a novy prístup ku prace. Význam tejto skutočnosti závisí na cieľoch stanovených organizáciou ako aj jej stratégia v súlade s týmito cieľmi.

Vonkajší zdroj znamená zapojenie ľudí, ktorí nie sú spojené so spoločnosťou. Tento postup obsahuje kroky s konkrétnymi cieľmi a úlohami. Pracovná agentúra v Žiline pomôže vám zvážiť výhody a nevýhody tejto metódy.

Prvou výhodou je samozrejme veľký vyber. Okrem získavania nových ľudí so spoločnými záujmami, vonkajší zdroj vám dáva väčšiu šancu pre nové nápady a riešenia. Avšak, to neznamená, že noví zamestnanci budú nadviazať kontakt s neznámym tímom, a je ťažko povedať, ako dlho bude trvať proces adaptácie.

Ako môžeme lákať kandidátov? Po prvé, mali by sme venovať pozornosť tých, ktorí už v procese hľadania zamestnania apelovali na vás a boli "zapísane do rezervy." Ďalej, otvorene alebo skryto oznámiť usporiadanie slobodných pracovných miest. Potom dať reklamy na webových stránkach (to platí najmä aj pre pracovne agentúry v Žiline). Pri navrhovaní svojho reklamného textu, ten by sa mal začínať slovami, odhaľujúce imidž firmy. Samozrejme, pre reklamu je dôležitá originalita a zaujímavý prístupu povedie k lepším výsledkom. Ďalšou možnosťou vonkajšieho vyhľadávania uchádzačov o pracú je nadviazanie kontaktov so vzdelávacími inštitúciami.

Pracovná agentúra v Žiline ukáže vám dve tendencie v spôsobe prezentácie informácií o dostupných pracovných miestach: idealizovaná a realistická.

V idealizovanom opise pracovne podmienky vyzerajú atraktívnejšie a nezodpovedajú skutočnému stavu. Pri takom to opise uchádzač bude mat lepšie očakávania ohľadom budúcej práci. V dôsledku toho môžete očakávať na pomerne veľký počet záujemcov o polohe. Ale neskôr, keď nebudú splnené očakávania práce, nevyhnutne to privedie k vnútornému konfliktu prijatého pracovníka, ku jeho nespokojnosti, nízkej účinnosti a prechod na inú pozíciu, nakoniec jeho výpovedi. Celý proces vyhľadávania sa začne od znovu.

Realistický popis práce nie je pre každého bude atraktívne, lebo nie všetci budú spokojní s podmienkami. Táto možnosť však vyžaduje hodnotenie iba tých ľudí, ktorí budú zodpovedať ponúkanej ponuke prace. Preto v tomto prípade je nutne predovšetkým naplniť očakávania žiadateľa, čo by znamenalo väčšiu mieru spokojnosti.

Ponúkame vám kvalitnú službu nasej pracovnej agentúry v Žiline, ktorá uľahčí vám vyber nových zamestnancov.